Att arbeta hos oss

Vi erbjuder våra anställda

Våra kärnvärden

 • Vi tänker på kunden

  Vi ser allt ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med skall vårt agerande styras av kundens behov.

 • Vi tänker enkelt

  Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder alltid få mellanhänder och ser utmaningen i att göra bra saker med hög kvalitet utan att krångla till det.

 • Vi tänker nytt

  Vi utmanar alltid. Vi är nyfikna, modiga och vågar testa nya saker.

 • Vi tänker och visar tillit

  Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla som vi vill skall genomsyra allt vi gör.